NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo
Nam Man đoán vận khí đầu năm"Cuộc đất" này sao "khốn nạn" thay

Coi mòi nó có số ăn mày!
Kỳ rồi: "Hiến pháp" dân khai tử,
Bận đó: bầu, phân nửa tẩy chay.
"Số" nó, không qua kỳ bầu tới,

"Tên" y, phải xoá cuối kỳ này.
Coi nè, vận khí y gần hết…
Cụ Tả Ao còn phải bó tay!

Nam Man

..

Nam Man tự thuậtChẳng phải ma men, chẳng phải người,
Nhìn cho thiệt kỹ giống đười ươi.
Nheo nheo cặp mắt tuồng như khóc,
Tém tém vành môi bộ muốn cười.
Lúc hứng đề thơ… "ngâm rỉ rỉ"
Khi buồn rót rượu… "nhấp khươi khươi"

Sau ngày "phỏng giái" nghèo xơ xác,
Cũng bởi vì ông có tật lười.
                 ***
Mẹ kiếp giờ ông đếch phải lo,
Nên ông "vưỡn" ngủ kỹ ăn no.
Cà phê mỗi buổi con pha sẵn,
Thuốc lá hàng ngày vợ ứng cho.
Hứng cảnh loay hoay năm, bảy vận,
Buồn đời gặm nhấm một vài pho.
Đồng tiền thất nghiệp tiêu quanh tháng,
Có chén thì ông lại ngủ khò.
Nam Man


..
..Có mấy aiĐứa Nam Man lấy ý câu: "Thà giữ đạo nghèo hèn mà chết, chứ không vô đạo để đưọc giàu sang mà sống" (kinh Lục Độ Tập) để viết bài này.
Câu này nó mới thiệt tào lao,
Mới thiệt vô duyên quá cỡ nào.
Sức mấy ai ham chi cực khổ,
Ngu gì họ chán cảnh sang giàu.
Khuyên vầy nghe chẳng vô ti… tí,
Dạy thế thấy không lọt nảo… nao.
Giữ đạo nghèo hèn rồi để chết,
Câu nầy nó mới thiệt tào lao.
Nam Man

..

Nên lập đứcLấy ý từ câu "Từ tâm là nhân duyên của tất cả các điều an lạc" (kinh Ưu Bà Tắc Giới) mà đứa Nam Man viết bài này.

Có đức thì là mặc sức ăn,
Cần gì cứ phải chạy lăng xăng.
Lo cào, lo cấu, lo vơ vét,
Tính dại, tính khôn, tính nhập nhằng.
Bố mẹ từng khuyên nên tích đức,
Ông bà cũng dạy phải tu thân.
Làm người chớ có nên gian ác,
Có đức thì là mặc sức ăn!
Nam Man

..

Đạo PhápĐứa Nam Man viết theo ý câu: "Chẳng thấy tất cả pháp mới được gọi là đạo. Chẳng biết tất cả pháp mới gọi là tỏ pháp" (Tâm kinh)
Đạo pháp thâm sâu thiệt biết bao,
Câu này… gắt củ kiệu chưa nào.
Không tin khó biết đâu chơn giả,
Chẳng ngỏ, sao tường được thấp cao.

Phật tử xin đừng ngỡ lếu láo,
Tăng ni mựa chớ tưởng quều quào.
Cần gì phải thấy, hay là biết,
Vẫn được hiểu sâu đạo như thường.
Nam Man

..

Phật tại giaĐứa Nam Man viết theo ý câu: "Nếu không có Phật ở đời mà hay phụng sự cha mẹ, phụng thờ cha mẹ là phụng thờ Phật vậy" (kinh Đại Tập)

Nếu như không có Phật trên đời,
Thờ phụng mẹ cha cũng tốt thôi.
Mỗi bữa phone về thăm một tiếng,
Hàng tuần chạy đến hỏi đôi lời.
Nghĩa sinh thành lớn như trời rộng,
Ân túc dục sâu tợ biển khơi.
Hãy lấy nhân từ và hiếu thảo,
Mà nuôi cha mẹ cũng hay rồi!
Nam Man


..